Thực Phẩm

ZAKURO BALL

– Sản phẩm Zakuro Ball của Umeken gần đây được các phụ nữ các nước Nhật, Mỹ, Hàn quốc…