Trong Video Poker Jun88, điểm được tính dựa trên sự kết hợp của các lá bài mà người chơi giữ lại từ tay đầu tiên. Dưới đây là một số cách chính để tính điểm trong Video Poker:

 1. Pair (Đôi): Hai lá bài giống nhau. Đôi thường được tính là cặp 2, nhưng có thể có cả cặp 3 hoặc 4 nếu bạn giữ lại nhiều lá giống nhau.
 2. Two Pair (Hai Đôi): Hai cặp lá bài giống nhau. Ví dụ: 2-2 và 5-5.
 3. Three of a Kind (Bộ Ba): Ba lá bài giống nhau.
 4. Straight (Dãy): Năm lá bài liên tiếp, không cần là cùng một hình.
 5. Flush (Thùng): Năm lá bài cùng một hình, không cần phải liên tiếp.
 6. Full House (Cặp Ba): Kết hợp giữa một đôi và một bộ ba. Ví dụ: 3-3-3 và 8-8.
 7. Four of a Kind (Bốn Đôi): Bốn lá bài giống nhau.
 8. Straight Flush (Thùng Dãy): Năm lá bài liên tiếp và cùng một hình.
 9. Royal Flush (Thùng Dãy Royal): Một loạt năm lá bài liên tiếp từ 10 đến Ace, cùng một hình.

Mỗi loại kết hợp trên có một giá trị điểm khác nhau, và cụ thể tùy thuộc vào quy tắc cụ thể của từng phiên bản Video Poker. Đối với một số trò chơi, có thể có các biến thể khác nhau, và giá trị của các kết hợp cũng có thể thay đổi. Để biết rõ hơn về cách tính điểm trong phiên bản cụ thể mà bạn đang chơi, bạn nên kiểm tra quy tắc trong hướng dẫn hoặc thông tin trò chơi.

Các chiến lược cơ bản trong Video Poker

Chiến lược cơ bản trong Video Poker là một tập hợp các quy tắc về việc nên giữ lại hoặc bỏ đi các lá bài nào. Chiến lược cơ bản được phát triển dựa trên toán học và thống kê để xác định các quyết định có xác suất chiến thắng cao nhất.

Chiến lược cơ bản cho Video Poker khác nhau tùy thuộc vào biến thể của trò chơi. Tuy nhiên, có một số quy tắc chung áp dụng cho tất cả các biến thể.

Các quy tắc chung của chiến lược cơ bản trong Video Poker

 • Giữ lại các lá bài tạo thành một tay bài thắng.
 • Giữ lại các lá bài có thể tạo thành một tay bài thắng với xác suất cao.
 • Bỏ đi các lá bài không tạo thành một tay bài thắng hoặc có xác suất tạo thành tay bài thắng thấp.

Ví dụ

 • Tay bài: A, K, 10, 9, 8
 • Quyết định: Giữ lại vì có thể tạo thành một tứ quý hoặc một sảnh.
 • Tay bài: 2, 3, 4, 5, 6
 • Quyết định: Bỏ đi vì không thể tạo thành một tay bài thắng.

Các chiến lược cơ bản cho các biến thể Video Poker phổ biến

 • Jacks or Better: Đây là biến thể Video Poker phổ biến nhất. Chiến lược cơ bản cho biến thể này khá đơn giản và dễ học.
 • Deuces Wild: Trong biến thể này, các lá bài 2 có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Chiến lược cơ bản cho biến thể này phức tạp hơn biến thể Jacks or Better.
 • Joker Wild: Trong biến thể này, một lá bài Joker có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Chiến lược cơ bản cho biến thể này cũng phức tạp hơn biến thể Jacks or Better.

Cách tìm kiếm chiến lược cơ bản cho Video Poker

Chiến lược cơ bản cho Video Poker có thể được tìm thấy trên internet hoặc trong các sách hướng dẫn chơi Video Poker. Bạn cũng có thể tìm thấy chiến lược cơ bản trên máy Video Poker.

Luyện tập chiến lược cơ bản

Cách tốt nhất để học chiến lược cơ bản trong Video Poker là luyện tập. Bạn có thể luyện tập trên máy Video Poker hoặc sử dụng các mô phỏng trò chơi trực tuyến.

Kết luận

Chiến lược cơ bản là một công cụ quan trọng giúp bạn tăng cơ hội chiến thắng trong Video Poker. Bằng cách học và luyện tập chiến lược cơ bản, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng chơi của mình.