Đối với nhiều loại vị trí công việc và doanh nghiệp kinh doanh, bạn cần phải có giấy phép để hoạt động. Giấy phép kinh doanh cho phép bạn thực hiện một hoạt động nhất định hoặc thương mại có kỹ năng. Cùng suy nghĩ đó, nếu bạn là một chuyên gia tiếp thị, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có phải xin một loại giấy phép tiếp thị nào đó để có thể làm việc trong ngành tiếp thị hay không

Làm việc cho một nhà tuyển dụng

Việc một nhà tuyển dụng tiềm năng yêu cầu xem giấy phép để tuyển dụng vào vị trí tiếp thị không phổ biến. Một công việc tiếp thị là một vị trí có kỹ năng đòi hỏi nhiều suy nghĩ và lập kế hoạch hơn là công việc thực hành. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu xem bằng cấp tiếp thị từ một trường được công nhận để chứng minh rằng bạn đủ điều kiện để làm việc trong lĩnh vực này.

Bắt đầu kinh doanh tiếp thị

Ở hầu hết các tiểu bang và quận, không nhất thiết phải có giấy phép cụ thể nếu bạn muốn mở một công ty tư vấn tiếp thị hoặc quảng cáo. Tuy nhiên, bạn có thể cần một giấy phép chung hoặc thủ tục đăng ký để kinh doanh trong tiểu bang. Ngoài ra, nếu bạn quyết định tư vấn trong một ngành cụ thể, như viễn thông hoặc công nghiệp thực phẩm, bạn có thể cần một giấy phép đặc biệt để làm việc trong các lĩnh vực đó.

Chứng nhận Tiếp thị

Mặc dù giấy phép quảng cáo không phổ biến, nhiều hiệp hội tiếp thị độc lập cấp chứng nhận tiếp thị. Ví dụ: Hiệp hội Chuyên gia Bán hàng & Tiếp thị và Hiệp hội Tiếp thị việt nam cung cấp các chứng nhận. Nó giúp sự nghiệp của bạn có chứng chỉ từ một trong những tổ chức tiếp thị có uy tín này để xác nhận kiến ​​thức và kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực này. Trong một số trường hợp, nhà tuyển dụng và khách hàng quyết định tuyển dụng dựa trên chứng chỉ chuyên môn của bạn.

Giấy phép Quảng cáo

Quảng cáo là một phân đoạn quan trọng của tiếp thị. Ở một số tiểu bang, bạn cần có giấy phép hoặc giấy phép để điều hành đại lý quảng cáo hoặc trợ giúp khách hàng với các chiến dịch in. Là một đại lý quảng cáo hoặc công ty quảng cáo in ấn, bạn phải quản lý đúng cách chất thải từ các quảng cáo bị loại bỏ – ví dụ như giấy bọc xe buýt và biển quảng cáo. Bạn cũng phải tuân thủ luật truyền thông liên quan đến quảng cáo.