(OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Trong những năm qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, tư vấn tái cơ cấu, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn. Thương hiệu OCD gắn với nhiều dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý tiêu biểu như tư vấn KPI, tư vấn khung năng lực, hệ thống lương 3P. OCD cũng thực hiện hàng trăm khóa đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

OCD tự hào có một đội ngũ chuyên gia tư vấn và giảng viên, được đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp, từng nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao ở các doanh nghiệp. Các chuyên gia tư vấn OCD cũng có nhiều kinh nghiệm khởi xướng và triển khai các dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp hiện đại.

Các dự án tư vấn do OCD triển khai được khách hàng đánh giá cao về tính hệ thống và khả năng triển khai vào thực tế doanh nghiệp. Sự hợp tác của nhiều khách hàng lớn như EVN, VICEM, Đạm Phú Mỹ, Hòa Bình Minh, SOHACO, TAIKISHA, Đại Dũng… qua nhiều năm là minh chứng về tính hiệu quả mà dịch vụ tư vấn của OCD mang lại cho khách hàng

OCD đã thành lập Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, cung cấp Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS, nhằm cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp toàn quản lý diện hơn để tăng cường năng lực cạnh tranh. Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS gồm các cấu phần chính như Quản trị Nhân sự lõi, Quản lý năng lực, Quản lý KPI, Quản lý đãi ngộ….

Thông tin chính thức về OCD được cập nhật tại website: https://ocd.vn